sobota, 15 czerwca, 2024

Znamy najlepsze podstawówki we Wrocławiu. Najnowszy ranking

Oto dziesięć najlepszych podstawówek we Wrocławiu w ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych 2024 zorganizowanym przez portal WaszaEdukacja.pl Ranking został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz podmiotów współpracujących z Ministerstwem Edukacji.

Ranking został podzielony na część ogólnopolską oraz na osiemnaście miast wojewódzkich i uwzględnia szkoły podstawowe publiczne oraz niepubliczne, które znajdują się w bazie portalu WaszaEdukacja.pl. Podczas tworzenia rankingu, uwzględnione zostały placówki, w których egzamin ósmoklasisty w 2023 roku zdawało minimum 10 osób. W ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych 2024, można było uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zestawienie wygrała Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi z Białegostoku. Najlepsza wrocławska podstawówka – SP nr 3 – była na 13. miejscu w Polsce.

NAJLEPSZE PODSTAWÓWKI WE WROCŁAWIU

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego Wrocław 81.828 pkt
  • Społeczna Szkoła Podstawowa Optimum Wrocław 80.829 pkt
  • Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego Wrocław 76.041 pkt
  • Szkoła Podstawowa Zdrój Wrocław 75.712 pkt
  • Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia Wrocław 74.662 pkt
  • Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa Wrocław 73.777 pkt
  • Szkoła Podstawowa Parnas Wrocław 73.384 pkt
  • Szkoła Podstawowa Iskry Wrocław 72.595 pkt
  • Szkoła Podstawowa Ekola Wrocław 72.266 pkt
  • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT Wrocław 71.869 pkt