poniedziałek, 15 lipca, 2024

Wrocław ma jedne z najwolniejszych tramwajów w Polsce. Prezydent obiecuje poprawę

Wrocławskie tramwaje jeżdżą ze średnią prędkością 16,9 km/h. To trzeci najgorszy wynik w Polsce. Jeszcze gorzej jest w godzinach szczytu, gdy zwalniają do 16,2 km/h. To wyniki raportu opracowanego w 2023 roku przez dziennikarzy Pulsu Gdańska. Przeanalizowali oni tzw. prędkość komunikacyjną (czyli stosunek pokonanej odległości do czasu jazdy danej linii od pętli do pętli) w 14 miastach w Polsce. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk obiecuje poprawę. We Wrocławiu powstanie specjalny zespół do spraw przyspieszenia tramwajów.

– Zarząd MPK Sp. z o.o. ma w planach powołanie wewnętrznego zespołu do spraw optymalizacji czasów przejazdów linii tramwajowych. W ostatnich miesiącach odbyły się spotkania w celu omówienia kwestii mających wpływ na prędkość eksploatacyjną, podczas których zwrócono uwagę na złożoność tego problemu, jego wieloczynnikowość, a także konieczność działań należących nie tylko do kompetencji spółki – poinformował Jacek Sutryk. – Sama analiza realnych czasów przejazdów, której dokonują pracownicy spółki, korekta rozkładów i bieżące reagowanie na zmiany w infrastrukturze nie są wystarczające. Mając na uwadze powyższe, w najbliższym czasie zarząd planuje powołać oficjalnie zespół lub komórkę organizacyjną, której zadaniem będzie pogłębiona diagnoza obszarów mających najbardziej niekorzystny wpływ na czasy przejazdów liniowych tramwajowych, a także wypracowani potencjalnych rozwiązań i optymalizacji w ich zakresie – dodał.

– Obecnie jednostki odpowiedzialne za transport w mieście współpracują ze sobą na bieżąco w ramach spotkań koordynacyjnych i roboczych. W przypadku powołania takiego zespołu przez Gminę Wrocław – organizatora transportu publicznego we Wrocławiu, MPK Sp. z o.o. deklaruje pełną gotowość do czynnego uczestnictwa w pracach zespołu i współpracę w celu znalezienia najbardziej optymalnych rozwiązań, a w efekcie ich realizacji – obiecał prezydent.

Jak dodał, głównymi działaniami mającymi na celu optymalizację ruchu tramwajowego, a w konsekwencji zwiększanie jego prędkości są zmiany pracy sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach. – W szczególności chodzi tu o nadawanie priorytetu dla przejazdu przez skrzyżowania pojazdom komunikacji zbiorowej – podkreślił Jacek Sutryk. – Innym ważnym czynnikiem jest wydzielanie torowisk tramwajowych. Ponad 97% torowisk w mieście jest wydzielone z ruchu ogólnego. Pozostają punktowe miejsca m.in. na mostach – gdzie z przyczyn technicznych nie można ich wprowadzić. To i tak gwarantuje niezawodność przejazdu tramwajów praktycznie na całej sieci wytłumaczył.

Między innymi do zwiększenia prędkości tramwajów ma doprowadzić także realizowany od 2020 roku program „TORYwolucja”. – Decyzja
o przekazaniu zarządzania i utrzymania torowisk tramwajowych do MPK Sp. z o.o. pozwoliła na usprawnienie i optymalizację zarządzania siecią infrastruktury tramwajowej, zidentyfikowanie priorytetów działań, a przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa i zmniejszenia liczby wykolejeń tak by zapewnić sprawną i wygodną komunikację w harmonii ze środowiskiem. W ramach programu tylko w latach 2020-2023 zrealizowano 58 zadań inwestycyjnych w ramach których zmodernizowano m.in. ponad 26 km torowisk i ponad 34 km sieci trakcyjnej, wymieniono 34 rozjazdy i 203 zwrotnice oraz wyremontowano 86 przejść dla pieszych – wyliczył prezydent Wrocławia.