sobota, 15 czerwca, 2024

Ta wystawa we Wrocławiu miała pokazać światu, jaki mamy dobrobyt

To z tej okazji przed Halą Ludową powstała iglica, a Wrocław wyremontował prawie 200 kilometrów dróg i 150 kilometrów chodników. Na nowe trawniki zużyto 2 tony nasion trawy, na skwerach Wrocławia pojawiło się 100 tys. kwiatów. Wrocławska wystawa Ziem Odzyskanych sprowadziła w 1948 roku aż dwa miliony gości. Było to jedno z największych wydarzeń w historii PRL.

Wystawa miała pokazać światu, że jesteśmy krainą dobrobytu. To był popis sukcesu, prezentujący osiągnięcia odbudowy Ziem Odzyskanych po wojnie.

Zlokalizowana na rozległym terenie w okolicy Hali Ludowej i ogrodu zoologicznego, wystawa obejmowała 48 pawilonów wystawowych oraz rozbudowaną infrastrukturę.

Wystawa składała się z dwóch głównych sektorów:

  • Tereny A: Obejmowały Halę Ludową, plac przed nią i Pawilon Czterech Kopuł. Prezentowały one wystawy o tematyce społecznej, politycznej i geograficznej Ziem Odzyskanych.
  • Tereny B: Obejmowały pozostałą część wystawy, zlokalizowaną w okolicy ogrodu zoologicznego. Skupiały się one na prezentacji osiągnięć w różnych dziedzinach życia, takich jak przemysł, rolnictwo, górnictwo, nauka i kultura.