niedziela, 14 lipca, 2024

Wrocław porzuca peerelowskie legitymacje szkolne. We wrześniu uczniowie dostaną nowe. Niektórzy będą musieli zapłacić

To co w wielu miastach w Polsce od lat jest już standardem, wreszcie dotarło do Wrocławia. Stare legitymacje szkolne, pamiętające jeszcze czasy PRL, we wrześniu wreszcie przejdą do lamusa. Uczniowie dostaną ich plastikowe odpowiedniki. Ale tylko część uczniów dostanie nowe legitymacje za darmo. Niektórzy będą musieli nadal korzystać ze starych, chyba że je zgubią. Wtedy dostaną plastikowy duplikat – ale już nie za darmo.

– Do końca września ok. 18 tys. uczniów klas pierwszych (szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz siódmych (szkół podstawowych), a także ok. 14 tys. przedszkolaków otrzyma nowe plastikowe dokumenty. Pozostali korzystać będą z dotychczasowych papierowych legitymacji do końca ich ważności – poinformował Urząd Miejski Wrocławia.

Do tej pory szkoły mogły wydać uczniom plastikowe e-legitymacje. I niektóre wrocławskie placówki już to wprowadziły. Nie było to jednak obowiązkowe. Natomiast od 12 lipca 2024 r. jest to już wymóg prawny i każda szkoła musi je wydawać w nowej formie. Będą też obowiązywały we wrocławskich przedszkolach

Nowy plastikowy dokument ma wymiary dowodu osobistego. Zawiera takie same dane, jakie były na papierowej legitymacji. Z tym, że wszystkie informacje są na niej trwale nadrukowane, a zamiast standardowych pieczątek, naklejane będą hologramy przedłużające ważność dokumentu o kolejny rok.

– Szacujemy, że we wrocławskich placówkach do końca września wydanych zostanie ok. 22 tys. e-legitymacji. Jednak ostateczna ich liczba będzie znana po zakończeniu rekrutacji do miejskich szkół – mówi Monika Dubec z Wydziału Komunikacji Społecznej UM we Wrocławiu. – Niektóre placówki już wcześniej zakupiły potrzebny sprzęt wraz z materiałami do wydruku e-legitymacji, niektóre planują go kupić. Większość jednak, przynajmniej w pierwszych miesiącach, korzystać będzie z usług firmy zewnętrznej. Natomiast w przyszłości, miasto rozważa także zlecenie wyrabiania tych dokumentów Centrum Usług Informatycznych, jednostce organizacyjnej UM we Wrocławiu – dodaje.

Nowe dokumenty wydawane będą do października. Koszt e-legitymacji (plastik, hologram i personalizacja) szacowany jest na poziomie kilkunastu zł/szt.

Komu nowe e-legitymacje?

Nowe e-legitymacje wydawane będą bezpłatnie przedszkolakom, jak i wszystkim uczniom klas pierwszych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz klas siódmych szkół podstawowych, którzy ze względu na brak miejsc na kolejne pieczątki na dotychczasowych dokumentach muszą wyrobić nowe. E-legitymacje będą też otrzymywać uczniowie, którzy zgłoszą zagubienie lub zniszczenie dotychczasowego dokumentu (wydanie duplikatu jest płatne).

W pozostałych przypadkach nadal będą obowiązywały papierowe legitymacje szkolne.
– Sukcesywne przejście na e-legitymacje to dobry pomysł. Papierowe legitymacje łatwiej się niszczą. Dlatego liczymy, że w przyszłości będziemy wydawać mniej duplikatów. Poza tym spora część oficjalnych dokumentów jest już wydawana w tej formie. Teraz czas na legitymacje szkolne – twierdzi Tomasz Cygal, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr III we Wrocławiu.
Od trzech lat elektroniczne legitymacje wydawane są m.in. we wrocławskiej „piątce”.
– Wprowadziliśmy wcześniej e-legitymacje, bo wiedzieliśmy, że będą one dużo wygodniejszą i trwalszą formą niż dokumenty papierowe. I faktycznie, nie myliliśmy się. Zadowoleni są z takiego rozwiązania zarówno nasi uczniowie, jak i nauczyciele. Młodzież już nie tak często niszczy czy gubi swoje dokumenty-mówi Mariola Kuźmicka-Mazurek, dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu.