poniedziałek, 15 lipca, 2024

Wrocław zagłębiem Ukraińców. Nigdzie nie ma ich tylu, co tutaj

W żadnym dużym mieście w Polsce odsetek pracujących Ukraińców nie jest tak duży jak we Wrocławiu – wynika z danych, które opublikował Główny Urząd Statystyczny. Podczas gdy w całej Polsce odsetek pracujących cudzoziemców to średnio 6,6 procent, we Wrocławiu ten wskaźnik wynosi 15,9. Oznacza to, że co szósta osoba pracująca w stolicy Dolnego Śląska nie jest Polakiem. A przeważają rzecz jasna Ukraińcy. Stanowią 74 procent pracujących w naszym mieście cudzoziemców.

– Populacja cudzoziemców pracujących w gospodarce narodowej i wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w Polsce według stanu na koniec grudnia 2023 r. liczyła ponad 1 mln osób – informuje Główny Urząd Statystyczny. – Obcokrajowcy wykonujący pracę pochodzili z ponad 150 państw. W 2023 r. obywatele Ukrainy stanowili zdecydowaną większość analizowanej populacji cudzoziemców. Ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę w poszczególnych miesiącach 2023 r. oscylował wokół 69%. Drugą pod względem liczebności grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Białorusi. Według stanu na 31 grudnia 2023 r. stanowili oni 11,5% analizowanej populacji – czytamy w raporcie.

– Na koniec grudnia 2023 r. relatywnie najwięcej cudzoziemców wykonujących pracę odnotowano w podmiotach gospodarki narodowej prowadzących działalność w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (sekcja ta obejmuje
m.in. działalność agencji zatrudnienia świadczących usługi pośrednictwa pracy) – co czwarta osoba posiadała obywatelstwo inne niż polskie. W sekcji Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w sekcji Transport i gospodarka
magazynowa udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wynosił odpowiednio 15,4% i 14,3%. W pozostałych sekcjach ich udział nie przekraczał 11,0%, a w trzech sekcjach był mniejszy niż 1,0% – wylicza GUS.

Udział cudzoziemców w liczbie wykonujących pracę w Polsce

Powiat słubicki19,8
Powiat oławski17,2
Powiat pruszkowski16,8
Powiat świebodziński16,3
Powiat m.Świnoujście16,3
Powiat m.Wrocław15,9
Powiat kępiński15,2
Powiat m.Legnica14,5
Powiat sejneński14,3
Powiat m.Gorzów Wielkopolski13,8
DANE: GUS

Udział cudzoziemców w liczbie wykonujących pracę w Polsce (duże miasta)

Wrocław15,9
Warszawa12,5
Poznań11,8
Gdańsk11,4
Kraków10,9
DANE: GUS

Udział obywateli Ukrainy wśród cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

Powiat bieszczadzki94,8
Powiat chełmski94,3
Powiat oławski93,5
Powiat tatrzański92,1
Powiat strzelecki90,6
Powiat m.Legnica89,8
Powiat lubański89,5
Powiat biłgorajski89,5
Powiat złotoryjski89,0
Powiat m.Przemyśl89,0
DANE: GUS

Udział obywateli Ukrainy wśród cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce (duże miasta)

Łódź77,3
Wrocław74,1
Poznań72,1
Katowice66,2
Gdańsk63,8
DANE: GUS