niedziela, 16 czerwca, 2024

Wrocław odda ogromne tereny zieleni deweloperom. Powstaną tu osiedla

Prawie 19 hektarów terenów zielonych niedaleko CH Korona pójdzie pod młotek. Urząd Miejski przygotowuje do sprzedaży działki między ulicami Kowalską, Olsztyńską i Kwidzyńską. To ogromna część osiedla Kowale.

Mowa o 37 działkach o łącznej powierzchni 187 tysięcy metrów kwadratowych. To tereny sąsiadujące od północy i południa z ogródkami działkowymi, a od zachodu – z osiedlem domów jednorodzinnych. Tu jednak zabudowa będzie inna – w grę wchodzą m.in. osiedla domów wielorodzinnych, ale i firmy produkcyjne. – Przeznaczenie nieruchomości to aktywność gospodarcza, usługi oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – informuje urząd.

Większość terenu jest przeznaczona pod aktywność gospodarczą. Co to oznacza w praktyce? Co będzie można tutaj zbudować? Oto, jaka działalność będzie tutaj możliwa:

 • produkcja – działalność przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 • obsługa firm i klientów – działalność związana z prowadzeniem interesów o charakterze biurowym: działalność prawnicza, rachunkowość, księgowość, doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, pośrednictwo, przedstawicielstwa handlowe, dostarczanie informacji, sporządzanie opracowań, reklama, obsługa nieruchomości, wynajęcie specjalistów, prace badawcze, wdrożenia itp., a także usługi drobne: internetowe, naprawa i wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, fryzjerstwo, poligrafia, fotografika, pralnia, szewc, gabinety lekarskie i kosmetyczne, poprawa kondycji fizycznej, kursy dokształcające itp.
 • transport – działalność związana z przewozem, składowaniem, magazynowaniem, importem i eksportem różnorodnych materiałów i produktów, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych a także działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych,
 • budownictwo – działalność administracyjna firm budowlanych,
 • handel detaliczny – działalność związana ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych oraz zakazem: – lokalizacji obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, – lokalizacji targowisk,
 • handel hurtowy – działalność związana ze sprzedażą hurtową towarów,
 • finanse – działalność związana z pośrednictwem finansowym – działalność banków, domów maklerskich, firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalno – rentowych, instytucji zajmujących się obsługą finansową, np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej itp.,
 • gastronomia – działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, piwiarni, winiarni, cukierni, lodziarni, placówek gastronomiczno – kulturalno – rekreacyjnych, np. klubów artystycznych, bilardowych itp.,
 • administracja – działalność administracji: publicznej, policji, wojska, przedsiębiorstw itp.;
 • turystyka – działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży, hoteli, moteli, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna itp., – pod warunkiem przeznaczenia co najwyżej 30 % powierzchni działek w danym terenie na ww. funkcję,
 • wypoczynek – działalność obiektów i ośrodków sportowo – rekreacyjnych np. lodowisk, basenów, pływalni, boisk, siłowni, ośrodków wspinaczkowych itp., ośrodków kulturalnych i rozrywkowych np. kręgielni, klubów bilardowych, czytelni, bibliotek, parki rozrywki itp., – pod warunkiem lokalizacji w obiektach kubaturowych,
 • opieka zdrowotna – działalność przychodni, gabinetów lekarskich, ośrodków ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych itp. – z wyłączeniem szpitalnictwa,
 • apartament mieszkalny – lokal mieszkalny lub pokój gościnny przeznaczony dla osób związanych z działalnością prowadzoną na danym terenie, lokalizowany na ostatniej kondygnacji budynku usługowego lecz powyżej drugiej nadziemnej kondygnacji lub powyżej wysokości 7 m, mierzonej od poziomu terenu,