poniedziałek, 15 lipca, 2024

To już powódź! Pod Wrocławiem wszystko płynie!

Zalane drogi, pola i parki – tak wyglądają okolice Wrocławia po tym, gdy przepływająca tam Widawa przekroczyła stan alarmowy. Okolice są zalewane przez wody z kanałów i wody gruntowe. Najgorzej jest w okolicach Wilczyc w gminie Długołęka – to wieś sąsiadująca z Wrocławiem.

W Wilczycach zalane są dwie ważne drogi – ta prowadząca z Wilczyc do Wrocławia i ta z Kiełczówka do Wrocławia. Na obu ustawiono znaki zakazu wjazdu, mimo to wielu kierowców próbuje przejechać przez wodę. Większe auta nie mają z tym problemów.

Rzeka nie zalała posesji, ale – jak mówią mieszkańcy – wszędzie jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Na podwórkach stoją kałuże, wilgoć pojawia się w piwnicach. Pod wodą jest wiele pól. W gminie Długołęka obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

Widawa w okolicach Wrocławia przekracza stan alarmowy. Jak informują Wody Polskie, we Wrocławiu obowiązuje alarm przeciwpowodziowy (dotyczy okolic Widawy). Co ciekawe, władze Wrocławia dotąd nie poinformowały oficjalnie mieszkańców o ogłoszeniu alarmu (choć to prezydent taki alarm ogłasza). Tymczasem, według Wód Polskich, alarm we Wrocławiu obowiązuje już od 27 grudnia.